Tevreden of geld terug

In geval van niet tevredenheid mag de klant roep doen aan zijn recht van opzegging volgens de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de handelspraktijken en de bescherming van de verbruikers die on-line producten kopen.

In overeenstemming met deze Europese wetgeving (EU) over e-commerce heeft de verbruiker het recht aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder beboeting of motivering, binnen een termijn van veertien kalenderdagen met ingang van de dag die volgt op de datum van levering in België en 7 kalenderdagen om een andere opdracht uit een ander Europees land. (EU)

Elke terugzending dient voorafgaandelijk per é-mail te worden medegedeeld ofwel door middel van een briefwisseling aan het e-mailadres van KRISTAL BELGIUM bvba, info@papierrol.com of info@kristalbelgium.be. Per kerende post ofwel per e-mail zal de te volgen procedure U worden medegedeeld.

In geval van terugzending van producten tegen verwisseling of terugbetaling, dient het product in goede staat en in zijn oorspronkelijke verpakking te worden teruggestuurd. Al de terugzendingskosten zijn ten laste van de verbruiker.

Na de terugkeer van de goederen, mits het voldoet aan de criteria waarop het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend, zal de klant per e-mail worden aangeboden een terugbetaling binnen de dertig dagen die volgen of een voucher voor dezelfde waarde van de geretourneerde artikelen, goed als het kan zetten op elke aankoop op onze site binnen 6 maanden na uitgifte. Na deze tijd, de goede waardeloos worden en geen verhaal onder de dekking van deze bepaling kan worden uitgeoefend door de klant.